mardi 25 février 2020

Archives quotidiennes: 24 juillet 2019

video

Antenimierampirenena : voafidy ireo vaomiera maharitra miisa 32

Voafidy androany ireo tomponandraikitry ny vaomera maharitra miisa 32 eny anivon'ny Antenimierampirenena. Kandidà tokana avokoa no natolotr' ireo solombavambahoaka izay ahitana ny solotenan' ireo hery velona rehetra eo anivon' ity andrim- panjakana ity. Tahak' izao ny filahatr' izany .
video

Harena azo amin’ny tsy rariny : azo giazana amin’izay

Aorian’ny famoahan’ny Filohan’ny Repoblika ny lalàna ahafahana manageja ireo harena azo amin’ny tsy rariny dia azo atao tsara manomboka izao ny manageja ireo heverina ho harena azo amin’ny tsy rariny. Izany no natao dia ho fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly sy ho fampiarana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara araka ny fanazavana mpahay lalàna iray nanaovana fanadihadiana.
video

Antananarivo sy Toamasina : an-dalana ny drafi-panajariana sy fampandrosoana

Hitondra vokatsoa ho an’i Madagasikara indrindra ho an’i Toamasina izay voasokajy ho havokavoky ny toekaren’i Madagasikara ny famoahana ny drafi-panajariana sy drafi-pampandrosoana ny lalana mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina. Androany no notontosaina tetsy Anosy ny fivoriana faha 4 amin’ny famolavolana izany.
video

Haino vaky jery eto Madagasikara : maro no nisokatra tsy nanaraka ny lalàna

Maro amin'ireo haino aman-jery sy gazety eto Madagasikara no nisokatra tsy ara-dalàna raha ny nambaran'ny tomponandraikitra eo anivon'ny minisiteran'ny kolontsaina sy ny serasera. Tato anatin'ny 5 taona farany no tena nahitana tranga maro, ka andraisana fepetra manomboka izao.