jeudi 14 novembre 2019

Archives quotidiennes: 4 septembre 2019

video

Fahatongavan’ny Papa François eto Madagasikara : hiara-hientana ny rehetra

Manentana ny rehetra hiara-hientana hanaja ny fahadiovana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fandalovan'ny Papa François eto Madagasikara ny tomponandraikitra eo anivon'ny kaominina Ivato. Anatin'izay ny fanajana ny fahadiovana sy ny filaminana mandritra ny fitsenana azy.
video

Tetikasa TATOM : mandray anjara ny governemanta Japonais

Ny governemanta Japonais no isan’ny misantatra amin’ny famatsiam-bolan’ny tetikasa TATOM. Taorian’ny fifanaovantsonia notanterahana tany Japon, ho fanatsarana ny tetezan'i Mangoro sy Antsapazana amin'ny lalam-pirenena faha-2, nisy androany ny fifanaovan-tsonia notanterahan’ny solontenam-panjakana sy ny JICA mikasika izay fanamboarana izay. Fanadihadiana.
video

PNDIE : napetraka ny Politikam-pirenen’ny Fotodrafitrasa sy ny Fampitaovana

Voapetraka ny Politikam-pirenenan’ny Fotodrafitrasa sy ny fampitaovana, izay sehatra entina handaminana ny fironana apetraka eto amin’ny firenena eo amin’ny lafiny fampiasam-bola maharitra. Mikasika ny fanatanrehana ity politika ity, nisy ny fanohanana ara-bola nataon’ny minisiteran’ny fambolena, ny fiompiana, ary ny jono, ny OIT, PAGE/GIZ. Fanadihadiana
video

« Ecoles Numériques » eto Madagasikara : hiampy 15 hatramin’ny taona 2020

Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny minisiteran'ny fanabeazam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara, notanterahana androany ny fifanaovan-tsonia fotohizan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny MENETP sy ny fondation Orange hanitarana ny "Ecoles Numériques".