Antenimierampirenena: manara-maso ny asan’ny mpanatanteraka

0

Ankoatra ny fanaovana tolo-dalàna sy ny fandaniana volavola-dalàna. Manana andaikitra amin’ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna. Eo ihany koa ireo fahefana sy adidy tokony ho tanterahany izay voarakitraa natin’ny lalampanorenana. Taterina aminao anatin’ity fanadihadiana ity ny andinindinin’izay.

REPONDRE

Please enter your comment!
Please enter your name here