Mpamokatra malagasy : ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana

0

Teboka iray tsy mampandroso vetivety ny sehatry ny famokarana eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny fampiofanana ireo mpamokatra. Antony iray ihany koa tsy ahafenoan’I Madagasikara ny fepetra rehetra takian’ny tsena iraisam-pirenena. Misy fiantraikany goavana amin’ny toekaren’ny firenena ny faharatsian’ny kalitaon’ny vokatra.