Tetikasa Bas Mangoky : hatao laharam-pahamehana ireo mponina any an-toerana

0

Manoloana ny tetikasa Bas Mangoky, hatao laharam-pahamehana ireo mponina any an-toerana hoy ny minisitra tomponandraikitra vao miroso amin’ny fampidirana ireo vahiny hamokatra. Hisy araka izany ny fananganana ny BIF na ny Birao Ifotony ny Fananan-tany, mialohan’ny volana Jona ho avy izao, hisatrahan’ny vahoaka ny taniny.